Edusens

PROGRESSIEGERICHT COACHEN-BASIS

PROGRESSIEGERICHT COACHEN-BASIS

 • Thursday September 22, 2022
 • [post-views]
 • No Comments

In de training Processiegericht coachen staat jouw ontwikkeling naar coaching centraal. Je ontwikkelt tijdens de training de juiste kennis en vaardigheden om jouw leerlingen te coachen. Gepersonaliseerd leren vraagt om andere rollen van docenten, maar wat vraagt het precies? Naast het zijn van een vakdocent, vervullen docenten drie andere rollen (coach, mentor en teamspeler). Tijdens de training zoomen we in op jouw rol als coach, maar ook hoe je effectief schakelt tussen de verschillende rollen. Je leert iedere leerling individueel te coachen op zijn of haar leerproces. In een coachrelatie ben jij zelf, naast de leerling, het belangrijkste instrument. En dit leer je bewust inzetten.

Onze aanpak

Onze trainingsaanpak is ervaringsgericht. Na een korte theoretische uitleg gaan we gelijk aan de slag met oefeningen en persoonlijke reflectie op je leerdoelen en ontwikkeling. Wij nodigen jou en jouw medecursisten uit om elkaar feedback te geven op coachgedrag en opvattingen. Je legt hiermee een basis om jouw vaardigheden met je leerteam verder te ontwikkelen. Tijdens de training maak je gebruik van coachmodellen en andere verdiepingsmaterialen, evenals reflectieopdrachten. We stimuleren intervisie en interactie met je medecursisten, een goede mix van individueel en samen.

Beoogde resultaten trainingen
 • De deelnemers kennen hun eigen opvattingen en drijfveren ten aanzien van lesgeven, coachen en leidinggeven.
 • De deelnemers positioneren zich effectief ten behoeve van het gewenste resultaat, met inzet  van de eigen stijl.
 • De deelnemers denken meer in termen van de studenten faciliteren in het stellen van
 • leerdoelen en bewust worden van leerstrategieën.
 • De deelnemers kunnen bewust kiezen voor de diverse petten van docent en coach en handelen op basis van die keuze.
 • De deelnemers hebben zicht op hun eigen stijl en de effecten daarvan op individuele studenten,
 • het team, zijn of haar collega’s en de organisatie.
 • De deelnemers kunnen studenten (en medewerkers) coachen op commitment en eigenaarschap, gericht op eigen leerdoelen en plezier hebben in samenwerking.

Wilt u graag meer informatie over deze training, werkwijze en trainingsopbouw? neem dan contact met ons op via info@edusens.nl