Edusens

Het belang van onderwijsprofessionalisatie

Het belang van onderwijsprofessionalisatie

  • Wednesday September 7, 2022
  • [post-views]
  • No Comments

‘Elke dag samen een beetje beter’ is een adagium dat we in scholen vaak horen. De sleutel voor goed onderwijs ligt bij de professionaliteit, het professionele gedrag van leraren en leidinggevenden, om goed met veranderingen om te gaan. Het gaat om de vraag of ‘de goede (onderwijskundige) dingen worden gedaan en of die dingen goed worden gedaan’. Dezelfde vraag is van belang voor de school als het gaat om de ontwikkeling en het onderhoud van de vakbekwaamheid van de professionals: doen we als school de goede dingen voor de leraren en doen we dat goed?
Professional
Onder professionals verstaan we leraren en leidinggevenden die samen de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs bepalen. Ieder vanuit de eigen rol, zijn zij gericht op het leren van de leerlingen. Zij staan ten dienste van de persoonlijke groei, de motivatie en de prestaties van alle leerlingen.

Professionalisering bestaat uit doelgerichte interventies die de kwaliteit van de professionals versterken.
Het gaat om professioneel leren, waarbij het eigen handelen zowel doel als bron van leren is. Kern is het expliciteren van en kritisch reflecteren op impliciete gewoontes en opvattingen. Dat is nodig voor de introductie van startende leraren, voor de samenwerking tussen leraren en om ongewenste gewoontevorming te voorkomen.
Interventies
De doelgerichte interventies kunnen vele vormen hebben. Het gaat om opleiding (formeel), nascholing (non-formeel) en om vormen van informeel leren, zoals netwerkleren (PLG) en werkplaatsen. Volgens
de literatuur heeft informeel leren voor leraren een grotere betekenis, doordat bij deze vorm van leren

• de intrinsieke motivatie en de betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling groter zijn,
• het om betekenisvolle kennis en vaardigheden gaat,
• er aansluiting is met de werkplek.

Professionele ontwikkeling
Professionele ontwikkeling gaat verder. Hier gaat het om de ontwikkeling gedurende de gehele loopbaan, die al tijdens de opleiding begint. Het eigenaarschap voor de professionele ontwikkeling ligt in de eerste plaats bij de professional zelf. De schoolcultuur speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Stelselmatige bevordering van een ‘cultuur van leren’ zou in de opleidingsschool een onderdeel van de visie moeten zijn (normatief)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries.