Edusens

LEERDOEL GERICHT LESGEVEN

LEERDOEL GERICHT LESGEVEN

  • Thursday September 22, 2022
  • [post-views]
  • No Comments

In deze training staat jouw ontwikkeling als vakdocent centraal. Je ontwikkelt tijdens de training kennis en vaardigheden om jouw vakinhoud en lessen op basis van leerdoelen vorm te geven. Leerdoelgericht lesgeven vraagt om een andere aanpak. Maar wat houdt deze aanpak in, en wat wordt er van jou verwacht? In deze training leer je hoe je de vakinhoud meer flexibel kan inzetten, door de inhoud vanuit leerdoelen te behandelen. Aan de hand van leerdoelen leer je samen met de leerling afspraken te maken over de verwachtingen bij de afronding en bepaal je wat het pad naar dit einddoel wordt.

Waarom leerdoel gericht lesgeven?

Voor leerdoelgericht lesgeven maak je een omslag in denken: van taakgericht naar doelgericht onderwijs. Om leerlingen te motiveren en meer keuzes te bieden, hebben zij inzicht en overzicht nodig over welke doelen zij moeten behalen en hoe zij hieraan kunnen werken. Door leerdoelgericht te denken en te handelen geef je jouw lesactiviteiten daaromheen vorm. Daarmee creëer je onderwijs waar leerlingen kunnen variëren in leerstrategie.

Wilt u graag meer informatie over deze training, werkwijze en trainingsopbouw? neem dan contact met ons op via info@edusens.nl