Edusens

LEERDOEL GERICHT LESGEVEN

Company workers and boss with megaphone cartoon characters. Project management, team leader give orders. Employee motivation, teamwork organization.

In deze training staat jouw ontwikkeling als vakdocent centraal. Je ontwikkelt tijdens de training kennis en vaardigheden om jouw vakinhoud en lessen op basis van leerdoelen vorm te geven. Leerdoelgericht lesgeven vraagt om een andere aanpak. Maar wat houdt deze aanpak in, en wat wordt er van jou verwacht? In deze training leer je hoe… Continue reading LEERDOEL GERICHT LESGEVEN

COACHEND LEIDERSCHAP

De training Coachend Leiderschap richt zich op de rol van leider in veranderingstrajecten. Je geeft richting aan inhoud en proces en begeleidt je team. Hoe kan je hen sturen, rekening houdend met individuele rollen en taken? Goed leiderschap vereist naast zelfkennis een solide pedagogisch-didactische basis. In deze training onderzoeken we in welke mate jij al… Continue reading COACHEND LEIDERSCHAP

Published
Categorized as Test

INTERVISIE

Meeting ?ompany Employees, Teamwork Illustration. Flat Vector Men and Women in ?asual Style Sit at Table in Conference Room and Discuss, Analyze Business. Girl Presents Results on Flipchart

Intervisie trainingen en begeleiding zijn maatwerksessies in 3 tot 5 dagdelen voor een groep van maximaal 8 tot 12 deelnemers.

Published
Categorized as Test