Edusens

Blog

[post-views] No Comments

Publicatie rapport onderwijsraad over de inzet van intelligente technologie in het onderwijs

De Onderwijsraad heeft een verkenning op intelligente technologie in het onderwijs gepubliceerd. Hier wat punten op een rij. Veel te kort, waarmee ik geen recht doe aan de rijkdom van de hele publicatie, zeg ik maar meteen.  

Bij intelligente technologie denkt de Onderwijsraad aan onder meer adaptieve leermaterialen, automatische nakijkprogrammaโ€™s, dashboards die onderwijs- en leerprocessen weergeven en interpreteren, en simulaties die begeleiding bieden bij het (leren) uitvoeren van beroepshandelingen. 

De bevindingen:  

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ ๐—ธ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜„๐—ถ๐—ท๐˜€ ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐˜๐—ฒ๐˜‚๐—ป๐—ฒ๐—ป ๐—ฒ๐—ป ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฟ๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ๐—ป, ๐—บ๐—ฎ๐—ฎ๐—ฟ ๐—ผ๐—ผ๐—ธ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ฐ๐—ต๐—ฟ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ป ๐—ฒ๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐˜€๐—ผ๐—ผ๐—ป๐—น๐—ถ๐—ท๐—ธ๐—ฒ๐—ฟ ๐—บ๐—ฎ๐—ธ๐—ฒ๐—ป  
De technologie kan er aan bijdragen dat leerlingen en studenten actiever leren, beter presteren, inclusiever onderwijs volgen en meer gemotiveerd zijn. De inzet van technologie heeft echter ook als risico dat de autonomie van leerlingen en studenten, en van leerkrachten en docenten wordt aangetast en het onderwijs eenzijdig wordt. Denk aan verschraling van het onderwijs, een gebrek aan persoonlijk contact, ontmoediging van eigen initiatief en onwenselijke vormen van standaardisering, monitoring, differentiatie en profilering.  

๐—œ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—น๐—น๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฒ ๐˜๐—ฒ๐—ฐ๐—ต๐—ป๐—ผ๐—น๐—ผ๐—ด๐—ถ๐—ฒ ๐˜ƒ๐—ฒ๐—ฟ๐—ด๐˜ ๐—ฎ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ฒ ๐—ฏ๐—ฒ๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ธ๐—ธ๐—ฒ๐—ป๐—ต๐—ฒ๐—ถ๐—ฑ ๐˜ƒ๐—ฎ๐—ป ๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐˜„๐—ถ๐—ท๐˜€๐˜ƒ๐—ฒ๐—น๐—ฑ 
De Onderwijsraad pleit voor een integrale benadering, waarin leraren, schoolleiders, bestuurders en overheid samen zorgen voor een goede bedding. Zij zijn aan zet, niet de markt.
– Houd de kwaliteiten van de leraar hoog die niet zitten in een computersysteem, zoals brede opmerkzaamheid en pedagogische sensitiviteit.  
– Intelligente technologie zorgt niet dat er minder leraren en docenten nodig zijn. Ruimte is nodig voor onderwijsontwikkeling en professionele ontwikkeling. Leraren moeten worden geholpen met technische ondersteuning. Schoolleiders en bestuurders moeten voor dit alles zorgen; zij zijn de organisatorische spil.
– De overheid moet kaders scheppen die privacy en dataveiligheid waarborgen. Daarnaast dient zij de markt voor intelligente onderwijstechnologie te reguleren en dominantie door enkele aanbieders voorkomen.

“Zo wordt de inzet van technologie geen doel op zich, maar blijft het een middel om het leren van leerlingen en studenten te bevorderen.” 

* De hele publicatie vind je hier: Inzet van intelligente technologie | Advies | Onderwijsraad

READ MORE
[post-views] No Comments

Het belang van onderwijsprofessionalisatie

โ€˜Elke dag samen een beetje beterโ€™ is een adagium dat we in scholen vaak horen. De sleutel voor goed onderwijs ligt bij de professionaliteit, het professionele gedrag van leraren en leidinggevenden, om goed met veranderingen om te gaan. Het gaat om de vraag of โ€˜de goede (onderwijskundige) dingen worden gedaan en of die dingen goed worden gedaanโ€™. Dezelfde vraag is van belang voor de school als het gaat om de ontwikkeling en het onderhoud van de vakbekwaamheid van de professionals: doen we als school de goede dingen voor de leraren en doen we dat goed?
Professional
Onder professionals verstaan we leraren en leidinggevenden die samen de kwaliteit en de ontwikkeling van het onderwijs bepalen. Ieder vanuit de eigen rol, zijn zij gericht op het leren van de leerlingen. Zij staan ten dienste van de persoonlijke groei, de motivatie en de prestaties van alle leerlingen.

Professionalisering bestaat uit doelgerichte interventies die de kwaliteit van de professionals versterken.
Het gaat om professioneel leren, waarbij het eigen handelen zowel doel als bron van leren is. Kern is het expliciteren van en kritisch reflecteren op impliciete gewoontes en opvattingen. Dat is nodig voor de introductie van startende leraren, voor de samenwerking tussen leraren en om ongewenste gewoontevorming te voorkomen.
Interventies
De doelgerichte interventies kunnen vele vormen hebben. Het gaat om opleiding (formeel), nascholing (non-formeel) en om vormen van informeel leren, zoals netwerkleren (PLG) en werkplaatsen. Volgens
de literatuur heeft informeel leren voor leraren een grotere betekenis, doordat bij deze vorm van leren

โ€ข de intrinsieke motivatie en de betrokkenheid bij de eigen ontwikkeling groter zijn,
โ€ข het om betekenisvolle kennis en vaardigheden gaat,
โ€ข er aansluiting is met de werkplek.

Professionele ontwikkeling
Professionele ontwikkeling gaat verder. Hier gaat het om de ontwikkeling gedurende de gehele loopbaan, die al tijdens de opleiding begint. Het eigenaarschap voor de professionele ontwikkeling ligt in de eerste plaats bij de professional zelf. De schoolcultuur speelt daarbij een zeer belangrijke rol. Stelselmatige bevordering van een โ€˜cultuur van lerenโ€™ zou in de opleidingsschool een onderdeel van de visie moeten zijn (normatief)

READ MORE